Røde Kors ber om tilgang til Folkeregisteret

Norges Røde Kors ber Finansdepartementet om endring av folkeregisterloven slik at organisasjonen får tilgang til Folkeregisteret. Hensikten er å lette arbeidet med å oppspore savnede personer.

Røde Kors Foto: Scanpix
Næringsliv

Røde Kors skriver i et brev til statsråd Kristin Halvorsen (SV) at organisasjonen årlig får cirka 400 nye henvendelser fra personer i Norge om hjelp til å søke etter familiemedlemmer som er savnet i krig og konflikt. I brevet blir det spesielt pekt på den forpliktelse Norge ifølge Genèvekonvensjonen har til å støtte opp om oppsporingsarbeidet til Røde Kors.Fikk avslag Finansdepartementet avslo i september 2008 en søknad fra Røde Kors om å få tilgang til Folkeregisteret. Saken ble brakt inn for Sivilombudsmannen, som kom med en uttalelse 30. april i år.Sivilombudsmannen konkluderte med at folkeregisterloven i dag ikke gir Røde Kors rett til en generell tilgang til Folkeregisteret. Men Røde Kors peker på at Sivilombudsmannen mener å kunne behandle enkeltsaker der organisasjonen har fått avslag på tilgang til Folkeregisteret. Også slike søknader er blitt avslått av Skattedirektoratet, blir det opplyst.Svensk eksempel Røde Kors ber primært om en lovendring som gir organisasjonen online tilgang til Folkeregisteret, subsidiært at det blir gitt tilgang i enkeltsaker.Røde Kors viser til at Sivilombudsmannen i sin avgjørelse har pekt på menneskerettighetsloven og resolusjoner på Den internasjonale Røde Kors- og Røde Halvmånekonferansen. Brevet inneholder enda et argument: Røde Kors i Sverige har tilgang til den svenske folkeregisteret. (©NTB)

Nyheter
Næringsliv