Slutter med tax-free

Eitzen Maritime Services ASA selger sin duty-free-virksomhet.

Tax Free-butikken på Gardermoen - Foto: Scanpix
Næringsliv

Eitzen Maritime Services ASA har ifølge en børsmelding inngått en avtale om salg av sin duty-free-virksomhet. EMS har dermed avhendet all aktivitet som ligger utenfor kjernevirksomheten og kan konsentrere seg 100 prosent om sine hovedaktiviteter.Den franske Aelia-gruppen har overtatt EMS salg av tollfrie varer til cruiseskip i Middelhavet for en ikke nærmere angitt kjøpesum. Transaksjonen får effekt fra 1. januar 2009. Gjennomføringen av salget, inkludert overføring av leieavtaler og godkjenning fra relevante myndigheter, forventes innen utgangen av juli 2009.Etter at salget er gjennomført vil EMS fortsatt levere logistikktjenester til den virksomheten som nå overtas av Aelia.Salget representerer en resultateffekt på om lag fem millioner dollar, som vil bli inntekstført i andre kvartal 2009.

Nyheter
Børs