Solheim anmeldt grunnet ulverot

Styret i Romedal og Stange Sau & Geit anmeldte mandag miljøvernminister Erik Solheim (SV) for brudd på norsk lov og stortingsvedtak.

Erik Solheim Foto: Scanpix
Næringsliv

Styret i Romedal og Stange Sau & Geit anmeldte mandag miljøvernminister Erik Solheim (SV) for brudd på norsk lov og stortingsvedtak.- Solheim har utøvd en politikk som vi mener viser en elendig dyrevelferd, sier Kaj Teppen, leder i Romedal og Stange Sau & Geit til Nationen.Bakgrunnen for anmeldelsen er rovdyrsituasjonen i Hedmark, som ligger i såkalt «grønn sone», der beitedyr skal prioriteres og ha fortrinn.Teppen mener at det å ikke gi fellingstillatelse på den finsk-russiske ulvetispa som har tatt livet av 30 sauer i Stange den siste tiden, er i strid med rovviltforliket som ble vedtatt i Stortinget i 2004.- Solheim har brutt norsk lov og stortingsvedtak. Han har gjennom sine underordnede byråkrater, statssekretær Heidi Sørensen (SV), miljøavdelingen hos fylkesmannen i Hedmark, og Direktoratet for naturforvaltning, påført husdyr unødige lidelser og død. Og på grunn av dette utsatt en hel yrkesgruppe av næringsdrivende for psykiske, fysiske og økonomiske plager, sier Teppen.Anmeldelsen ble levert på Hamar politistasjon mandag.

Nyheter
Næringsliv