Taper penger så det synger

Tankrederne taper store beløp i dagens marked.

Front Vanguard - Foto: Frontline
Næringsliv

Det rapporteres om seks VLCC-slutninger fra Gulfen i dag. Ifølge Reuters holder timecharterinntjeningen seg under 10.000 dollar per dag.Fire av tankerne går østover og får rater i intervallet WS 27,5 til WS 30, tilsvarende en inntjening rundt 6-9.000 dollar per dag.En VLCC til US Gulf får WS 21, tilsvarende nok til nesten bare å dekke inn bunkerskostnadene.Det sjette VLCC-skipet går til Sør-Afrika. Her er raten WS 29.Per mai er breakeven-nivåene for VLCC-ene til Frontline 32.400 dollar.

Nyheter
Børs