Telenor-anke utsatt

Telenors anke over Omsk-dommen er utsatt. (Oppdatert med Telenor-kommentarer)

Telenors konsernsjef, Jon Fredrik Baksaas - Foto: Scanpix
Næringsliv

Telenors anke over Omsk-dommen er utsatt til 30. september etter anmodning fra Farimex, oppgir pressetalsmann Dag Melgaard i en melding til Dagensit.no.Telenor kjemper for å beholde verdier for 1,7 milliarder dollar i Vimpelcom.Saken skulle avgjøres i ankedomstolen i Tjumen i Vest-Sibir. Det er andre gang saken blir utsatt. Den skulle egentlig vært avgjort 26. mai.Russiske myndigheter opplyste tirsdag kveld at ankesaken ved en domstol i Sibir uansett ikke hindrer tvangssalg av Telenors omstridte aksjepost for å inndrive et erstatningsbeløp- Det begynner å nærme seg en farse, at vi ikke skal kunne komme til en avgjørelse, sier Telenors pressetalsmann Dag Melgård til NTB.Oppdatert: Telenor har sendt ut følgende melding:"Onsdag 10. juni utsatte en forretningsdomstol i Tyumen i Vest-Sibir høringen av Telenors anke over erstatningsdommen i Omsk til 30. september. Telenor East Invest AS har anket dommen i Omsk fra 20. februar i år der selskapet ble idømt en erstatning på 1,7 milliarder USD til VimpelCom etter et søksmål fra Farimex Products som eier tegningsretter tilsvarende en andel på 0,002 prosent av aksjene i VimpelCom. Høringen onsdag var utsatt fra 26. mai.Grunnen til utsettelsen blir oppgitt å være Farimex' behov for å studere nærmere et søksmål Telenor tok ut i New York i fjor for å fastslå at det er en forbindelse mellom Farimex og Alfa-gruppen. Ifølge russisk lov kan ikke en ankesak utsettes med den begrunnelsen Farimex oppgir, og kan heller ikke utsettes mer enn en måned."

Nyheter
Børs