USA: Underskudd på 29,2 milliarder dollar

Den amerikanske handelsbalansen for varer og tjenester viser et underskudd på 29,2 milliarder dollar.

Næringsliv

Den amerikanske handelsbalansen for varer og tjenester endte med et underskudd på 29,2 milliarder dollar i april. Analytikerstanden ventet et underskudd på 29,0 milliarder dollar.Eksporten falt 2,3 prosent til 121,1 milliarder dollar, mens importen falt 1,4 prosent til 150,3 milliarder dollar.Samtidig ble det kjent at handelsunderskuddet for mars ble revidert til et underskudd på 28,5 milliarder dollar mens det opprinnelig var rapportert et underskudd på 27,6 milliarder dollar.

Nyheter
Næringsliv