Utenlandsgjelden økte kraftig

Oppgangen i veksten skrev seg både fra olje- og sjøfartsvirksomhet og Fastlands-Norge.

En arbeider på en plattform - Foto: Harald Pettersen / Statoil
Næringsliv

Tolvmånedersveksten i publikums utenlandske bruttogjeld var 19,4 prosent fram til utgangen av mars, opp fra -8,2 prosent måneden før. Oppgangen i veksten skrev seg både fra olje- og sjøfartsvirksomhet og Fastlands-Norge, heter det i en melding fra SSB.Den totale bruttogjelden til utlandet beløp seg til 890 milliarder kroner i mars, opp fra 670 milliarder. Olje- og sjøfartsvirksomheten sto for 51 prosent av utenlandsgjelden. Årsveksten for disse næringenes utenlandsgjeld gikk opp fra -20,1 prosent til 24,1 prosent i løpet av mars.K3 Tolvmånedersveksten i publikums samlede bruttogjeld (K3) var på 10,9 prosent fram til utgangen av mars, opp fra 6 prosent måneden før. Dette er den første måneden med oppgang i årsveksten siden september i fjor. Publikums samlede bruttogjeld beløp seg til 4 234 milliarder kroner ved utgangen av mars, opp fra 4 006 milliarder kroner ved utgangen av februar. Fastlands-Norge stod for 86 prosent av publikums bruttogjeld, skriver SSB.Mer om K3 hos SSB

Nyheter
Næringsliv