- Vær forberedt på noen utfordrende måneder

På kort sikt kan tank-sektoren vente seg noen knalltøffe måneder. Men at etterspørselen kommer tilbake etter hvert er sikkert, skriver Lorentzen & Stemoco i sin ukerapport onsdag

VLCC-fartøy
Næringsliv

I Lorentzen & Stemocos ferskeste ukerapport onsdag kan man lese at det er svært lite i de fundamentale forholdene som tyder på noen økning i tanketterspørselen på kort sikt.Dette først og fremst fordi det fremdeles er rikelig med olje tilgjengelig i markedet.Lagrene har nemlig ikke vært så høye som i dag siden 1980-tallet, og i tillegg estimerer nå skipsmeglerforetaket at det er rundt 100 millioner fat olje i flytende lagring.L&S venter imidlertid at lagrene vil begynne å falle snart, noe som allerede kan ha begynt.- Matematikken er enkel: Hvis lagrene trekkes i snitt med 1,3 millioner fat pr uke, vil balansen være gjenopprettet i midten av oktober, noe som legge grunnlag for økte Opec-skipninger og dermed økt tanksysselsetting i fjerde kvartal, heter det blant annet fra Lorentzen & Stemocos rapport.De understreker imidlertid at en slik utvikling forutsetter at etterspørselen vender tilbake, men skriver at de ser oppmuntrende tegn.- Den rekordhøye oljepris-contangoen (stigende terminkurve, red.anm.) flater ut, og kan gå inn i backwardation snart, noe som reduserer lagerbyggingsinsentivene. Dette var akkurat hva Opec ønsket da de kuttet produksjonen i fjor, og noe som vil utløse økt Opec-produksjon så snart volumene over Opecs lagermål er borte. Regn med at tanketterspørselen vender tilbake, men vær forberedt på noen utfordrende måneder, skriver Erik Folkeson Jensen i L&S i rapporten.

Nyheter
Børs