Vedvarende svak vekst i pengemengden

Nye tall fra SSB viser at det fortsatt er svak pengemengdevekst i Norge.

Foto: Scanpix Scanpix / Scanpix
Næringsliv

Tolvmånedersveksten i pengemengden (M2) var 1,9 prosent fram til utgangen av april, ned fra 3,1 prosent måneden før. Nedgangen i veksten skrev seg hovedsakelig fra andre finansielle foretak og husholdninger.Den totale pengemengden beløp seg til 1 484 milliarder kroner ved utgangen av april, en nedgang fra 1 494 milliarder kroner ved utgangen av mars. Pengemengden falt dermed for tredje måned på rad.Pengemengden for andre finansielle foretak (finansielle foretak utenom banker, statlige låneinstitutter og pengemarkedsfond) utgjorde 132 milliarder kroner ved utgangen av april, ned fra 139 milliarder kroner måneden før. Årsveksten for disse foretakenes pengemengde var -10,2 prosent fram til utgangen av april. Dette er en reduksjon fra -3,2 prosent måneden før, og den laveste årsveksten siden oktober 2006.Husholdningene stod for 790 milliarder kroner, eller mer enn halvparten av den samlede pengemengden, ved utgangen av mars. Tolvmånedersveksten i husholdningenes pengemengde falt fra 6,8 prosent til 6,2 prosent i løpet av denne måneden. Veksten i husholdningenes pengemengde var lavere enn veksten i bruttogjelden, som var på 6,6 prosent ved utgangen av april, ifølge kredittindikatoren K2. For mer om husholdningenes finansielle situasjon, se finansielle sektorregnskaper i nasjonalregnskapet.Les mer hos SSB

Nyheter
Næringsliv