Yara legger ut 10-årig dollarlån

Pengene skal brukes til nedbetaling av kortsiktig gjeld.

Adm. dir. i Yara - Jørgen Ole Haslestad - Foto: Selskapet
Næringsliv

Yara har initiert en ny utstedelse av obligasjoner i det amerikanske markedet, går det frem av en børsmelding.- I tråd med det amerikanske kredittilsynets (SEC) Regel 144A/Regulation S, vil Yara for andre gang utstede 10-års obligasjoner i det amerikanske obligasjonsmarkedet under forutsetning av akseptable markedsforhold, heter det.Yara la ut sitt første US dollar obligasjonslån på 500 millioner dollar i desember 2004 med forfall i 2014, og vil bruke mottatt beløp fra den nye utstedelsen til nedbetaling av kortsiktig gjeld.

Nyheter
Børs