- Den globale veksten vil bli bedre

Det internasjonale pengefondet (IMF) høyner nå vekstanslagene for verdensøkonomien i 2010.

Direktør i Verdensbanken, Robert Zoellick, til venstre og direktør i IMF, Dominique Strauss-Kahn, til høyre - Foto: AP
Næringsliv

Det internasjonale pengefondet (IMF) høyner nå vekstanslagene for verdensøkonomien i 2010.Tidligere anslag var på 1,9 prosents vekst - det nye anslaget er på 2,5 prosents vekst i 2010.2009-estimatet tas imidlertid ned 0,1 prosentpoeng fra -1,3 til -1,4 prosent, melder Bloomberg onsdag.I USA går det imidlertid ikke like bra, tror IMF. Her anslås nå BNP-veksten til -2,6 prosent i 2009 og +0,8 prosent i 2010. I juni anslo IMF disse til å være henholdsvis -2,5 og +0,75 prosent.Mer om oppdateringen fra IMF her

Nyheter
Næringsliv