Eidsiva varsler emisjon

Eidsiva Rederi skal gjennomføre en tegningsrett-emisjon på inntil 55 millioner kroner.

Dollarsedler - Foto: AP
Næringsliv

Eidsiva Rederi skal gjennomføre en tegningsrett-emisjon på 50-55 millioner kroner. Prisen vil bli bestemt av styret etter samtaler med tilretteleggeren med en rabatt på linje med dem man har sett i lignende transaksjoner på Oslo Børs.Et konsortium bestående av Wilhelmsen Lines Shipowning, Skibs, Heje JG, Aukner Holding og Per Ditlev-Simonsen stiller opp som garantister.

Nyheter
Børs