Færre arbeidsulykker

20 personer mistet livet i arbeidsulykker i 1. halvår i år.

Næringsliv

Dette er tolv færre enn i samme periode i fjor, viser tall fra Arbeidstilsynet.Alle de 20 som omkom var menn. Nesten halvparten av tilfellene, ni totalt, skjedde innen bygg- og anleggssektoren, melder Arbeidstilsynet.Fire personer jobbet innen transport og lagring, tre med jordbruk, skogbruk og fiske, to i industrien, én med varehandel og én innen elektrisitetsforsyning.Hele åtte av arbeidsskadedødsfallene skjedde i juni, og fem av disse var trafikkulykker.- Arbeidstilsynet har i løpet av det siste året styrket registreringen av trafikkulykker. Økt vektlegging av å registrere arbeidsskadedødsfall i trafikken, kan derfor se ut til å gi endringer i statistikken, både totalt og innen ulike næringer, sier Ken Sletmo, regiondirektør i Arbeidstilsynet Sør-Norge. (©NTB)