Færre nyetableringer

Færre registrerer foretak enn tidligere. Samtidig er det færre som slettes.

Næringsliv

Første halvår i år ble det registrert 13.000 nye foretak. Det er 23 prosent færre enn i samme periode i fjor, viser tall fra Foretaksregisteret.Antall enkeltpersonforetak har bare i liten grad økt hittil i år, sammenlignet med første halvår i fjor.Ved utgangen av juni var det 415.000 foretak registrert her i landet. (©NTB)