Fortsatt høy inflasjon

Prisene i Norge fortsetter å stige mer enn ventet. Fra juni 2008 til juni 2009 steg KPI med 3,4 prosent.

Publisert 10. juli 2009 kl. 10.21
Oppdatert 15. des. 2013 klokken 18.32
Lesetid: 1 minutt
Artikkellengde er 68 ord
Foto: iStockphoto
Den norske kjerneinflasjonen (KPIJAE) steg med 3,3 prosent på årsbasis i juni. Ifølge TDN Finans var det ventet en økning på 2,8 prosent. På månedsbasis var økningen på 0,4 prosent.Konsumprisindeksen (KPI) steg 3,4 på årsbasis, mot ventet 2,9 prosent. På månedsbasis var økningen på 0,6 prosentPrisutviklingen på flyreiser var den viktigste enkeltfaktoren til oppgangen i KPI, opplyser SSB.KPI-JAE er konsumprisindeksen korrigert for avgiftsendringer og energivarer.