Fred. Olsen med tilbud til aksjonærer

Fred. Olsen-selskap garanterer for emisjon på 30 millioner dollar. Aksjonærer som ikke vil være med på emisjonen får tilbud om selge aksjene.

Foto: Scanpix
Næringsliv

First Olsen Ltd., som er eiet 50/50 av Fred. Olsen-selskapene Bonheur ASA og Ganger Rolf ASA, har besluttet å ville garantere en planlagt aksjeemisjon i Oceanlink Ltd. på 30 millioner dollar. First Olsen Ltd. eier i dag rundt 57,7 prosent av de utestående aksjene i Oceanlink Ltd, fremgår det av en melding.Formålet med emisjonen er å styrke Oceanlinks finansielle stilling blant annet hensett til den vanskelige markedssituasjonen for selskapets shippingaktiviteter. Emisjonen er planlagt rettet mot First Olsen Ltd. med et etterfølgende nedsalg tilselskapets øvrige aksjonærer basert på deres nåværende aksjebeholdning.Emisjonskurs er planlagt satt til 0,30 dollar.Samtidig med nedsalget legges det opp til at First Olsen Ltd. gir et tilbud til alle Oceanlinks øvrige aksjonærer om kjøp av deres aksjer for 0,45 dollar per aksje som alternativ til å tegne seg i nedsalget.Oceanlink Ltd. driver en flåte på 15 kjøleskip, hvorav 10 skip er på langsiktig bareboat charter til koreanske befraktere. Videre driver selskapet fire ankerhåndteringsfartøyer bygget i 1983/84 og et containerskip på 1.100 teu bygget i 1985.Oceanlink Ltd. hadde i 2008 et resultat før skatt på 2,8 millioner dollar inklusive salgsgevinster på 16,9 millioner dollar.