Hele 12 VLCC-er fra Gulfen

Det rapporteres om 12 VLCC-slutninger fra Gulfen

Oriental Venture - Foto: Finansavisen
Næringsliv

Det rapporteres om 12 VLCC-slutninger fra Gulfen fredag. Syv av disse går til Kina. Raten er oppgis til WS 49,5 for ett av disse skipene.For de to andre av de 12 skipene hvor raten er oppgitt, går ett til Taiwan til WS 50, mens ett skip går til Thailand til WS 39.Videre går ett skip vestover, ett går til Korea, mens det siste skipet går til India.