Inmeta kjøper egne aksjer

Inmeta sikrer seg egne aksjer for den svimlende summen av 46.500 kroner.

1
Næringsliv

Inmeta ASA har 7. juli kjøpt 15.000 egne aksjer til en gjennomsnittskurs på 3,10 kroner per aksje. Det betyr at posten kostet 46.500 kroner.Etter denne transaksjonen har Inmeta-konsernet totalt 2.955.407 aksjer, tilsvarende 4,54 prosent. Transaksjonen er gjennomført i henhold til fullmakt gitt på ordinær generalforsamling den 7. mai 2009.

Nyheter
Børs