NTV får monopol på det digitale bakkenettet

Norges televisjon (NTV) har fått Samferdselsdepartementets medhold i at de ikke behøver å lyse ut ledig kapasitet i det digitale bakkenettet til nye aktører.

Z1-serien til Panasonic byr på lekker finish - Foto: Selskapet
Næringsliv

NTV fikk i 2006 konsesjon for utbygging og drift av det digitale bakkenettet i Norge. En av bestemmelsene i konsesjonen forpliktet selskapet til å lyse ut deler av kapasiteten i bakkenettet til nye aktører.I oktober i fjor sendte selskapet en søknad til departementet der de ba om at denne bestemmelsen ble fjernet. Søknaden ble begrunnet med at bakkenettets framtid ville være i fare hvis det åpnes for konkurranse på plattformen fordi utbyggingen i Norge er svært kostbar. Med flere aktører på banen ville det bli svært vanskelig å få til lønnsom drift, mente selskapet.Nå har NTV fått medhold i departementet, som via regjeringen nå foreslår å oppheve det omstridte konsesjonsvilkåret. (©NTB)