Raser mot forskjells-behandling

- Vi skulle gjerne hatt de samme vilkårene som Riks-TV selv: Går det dårlig, så er det bare å endre på rammebetingelsene, sier MTG-sjef Hein Espen Hattestad.

Kvinne ser på TvNorge - Foto: iStockphoto
Næringsliv

- Vi skulle gjerne hatt de samme vilkårene som Riks-TV selv: Går det dårlig, så er det bare å endre på rammebetingelsene, sier MTG-sjef Hein Espen Hattestad til NTB.Han er sterkt kritisk til at regjeringen ved å hindre konkurrenter tilgang til det digitale bakkenettet, legger opp til å gi Riks-TV noe henimot en monopolstilling på nettet.- Vi mener at den som har fått en konsesjon må forholde seg til vilkårene i konsesjonen. Et av vilkårene var at det skulle åpnes for konkurranse i bakkenettet. At Riks-TV går dårlig bør ikke være noen begrunnelse for å endre konsesjonsvilkårene, slik myndighetene nå gjør, sier Hattestad.Norges televisjon (NTV) leier ut sendekapasitet i bakkenettet til NRK og betal-TV-operatøren Riks-TV. Ifølge konsesjonsvilkårene skulle NTV tilby kapasitet for en konkurrerende betalings-TV-tilbyder i det digitale bakkenettet, men denne forutsetningen har regjeringen nå valgt å sette en strek over.NTV fikk konsesjon for utbygging og drift av det digitale bakkenettet i Norge i 2006. I oktober i fjor sendte selskapet en søknad til departementet der de ba om at bestemmelsen om å tilby konkurrerende betalings-TV-selskaper kapasitet i det digitale bakkenettet ble fjernet. Søknaden ble begrunnet med at bakkenettets framtid vil være i fare hvis det åpnes for konkurranse på plattformen, fordi utbyggingen i Norge er svært kostbar. Med flere aktører på banen vil det bli svært vanskelig å få til lønnsom drift, mente selskapet.Nå har NTV fått medhold i departementet, som via regjeringen nå foreslår å oppheve det omstridte konsesjonsvilkåret.«Utviklingen så langt viser at færre enn forutsatt har valgt å abonnere på betalingsfjernsyn i bakkenettet. Regjeringen mener at en gjennomføring av konsesjonsvilkåret vil kunne øke risikoen for at det ikke vil være lønnsomt å drive betalingsfjernsyn i bakkenettet», heter det i vedtaket.Det pekes på at en gjennomføring av vilkåret vil kunne svekke bakkenettet som plattform. Det er i dag to kunder på plattformen, RiksTV og NRK.Saken vil bli fremmet for Kongen i statsråd.