Skal bygge E18 i Østfold

AF Gruppen (AFG) er innstilt som entreprenør for utbyggingen av E 18 Krosby-Knapstad Veg II.

Foto: Scanpix
Næringsliv

Statens vegvesen har innstilt AF Gruppen (AFG) som entreprenør for utbyggingen av E 18 Krosby-Knapstad Veg II i Spydeberg og Hobøl i Østfold.Entreprisen gjelder 5,5 kilometer med ny motorveg (4-felt) fra Glomma og vestover mot Knapstad. Avtalen har en verdi på 180 millioner kroner eksklusive merverdiavgift. Arbeidene omfatter sprengning, masseflytting og komplett vegbygging, inkludert asfaltarbeider. Planlagt oppstart er i slutten av juli 2009. Hovedarbeidet med ny E 18 skal ferdigstilles innen 1.10.2010, og alle arbeider skal være avsluttet innen 1. juni 2011.- Dette er et viktig oppdrag for vår anleggsvirksomhet. AF ønsker å ta en større del av markedet for samferdselsprosjekter. Vi er derfor stolte av å ha vunnet et prosjekt innenfor et av våre kjerneområder, sier Pål Egil Rønn, konsernsjef i AF Gruppen, i en børsmelding.