Slår jubel-prognosene til?

Professorene har truffet blink med sine spådommer tidligere.

Foto: Scanpix
Næringsliv

Professorene Gunnar Bårdsen ved NTNU og Ragnar Nymoen ved Universitetet i Oslo tror veksten i brutto nasjonalprodukt blir 4,9 prosent i 2010. Til sammenligning ligger det an til at BNP vil fall med 0,6 prosent i inneværende år. SSB, Norges Bank og Finansdepartementet jobber utfra prognoser om en BNP-vekst på henholdsvis 1,0, 2,5 og 0,8 prosent neste år.Ifølge DN har beregningene i professorenes modell vist seg å treffe svært godt på den økonomiske utviklingen tidligere.- Vi kan få en god boom, sier Bårdsen.Beregningene er gjort ut fra modellen NAM (Norwegian Aggregate Model) og er basert på historiske sammenligninger mellom en rekke økonomiske størrelser. Den kraftige veksten vil skyldes de sterke virkemidlene fra regjeringen og Norges Bank.