Storsmell for Brøvig

Tharald Brøvigs investeringsselskap fikk et betydelig underskudd i 2008.

Foto: Scanpix
Næringsliv

Gezina, Tharald Brøvigs investeringsselskap, gikk med underskudd på 134 millioner kroner i 2008, skriver Dagens Næringsliv.Han har i mange år satset tungt på ventureinvesteringer innen høyteknologi, bioteknologi og farmasøytisk virksomhet.I alt er aksjeplasseringen skrevet ned med 60 millioner kroner i 2008. I tillegg kommer valutatap, underskudd i tilknyttede selskaper og tap på driften av kjemikalietankskip.- Året var preget av at vi ikke solgte så mye som antatt. Vi skrev ned en del av venturebeholdningen, men har ikke solgt noen aktiviteter, sier daglig leder Erik Engebretsen i Gezina til avisen.Han opplyser at nesten 90 prosent av det bokførte valutatapet på 77 millioner kroner er reversert hittil i 2009.