Svekket global etterspørsel etter radio- og fjernsynsprodukter rammer selskapet hardt.Underskuddet for regnskapsåret kom opp i 523 millioner kroner, mens omsetningen falt fra 4,1 milliarder det foregående året til 2,8 milliarder denne gang. Omstruktureringstiltak gir betydelige utslag på resultatet, sa konsernsjef Karl Kristian Hvidt Nielsen tirsdag.Bang & Olufsen vil i året som kommer lansere flere nye produkter som konsernet håper vil bidra til å bedre økonomien. Konsernet har som mål å oppnå balanse i regnskapet for perioden 2009-2010. (©NTB)