KPIXE steg 2,5 prosent på årsbasis i juni, , opplyser Norges Bank.KPIXE er Norges Banks nye mål på underliggende inflasjon. at kjerneinflasjonen (KPIJAE) steg 2,5 prosent på årsbasis i juli. Konsumprisindeksen (KPI) steg 2,2 prosent.