Den islandske regjeringen, under ledelse av statsminister Jóhanna Sigurdardóttir fra sosialdemokratene, strever hardt med å overbevise Alltinget om å godkjenne avtalen, som ble inngått med myndighetene i London og Haag tidligere i sommer.Alltinget skal etter planen stemme over avtalen denne eller neste uke. Men de folkevalgte er delt på midten i synet på den, og det er langt fra sikkert at avtalen blir vedtatt.
Milliardlån
Avtalen går ut på at Island låner 23,7 milliarder kroner fra Storbritannia og 10,6 milliarder kroner fra Nederland. Disse pengene skal gis som kompensasjon til de 300.000 britiske og nederlandske bankkundene som hadde satt pengene sine i nettbanken Icesave, men som tapte alt da banken gikk over ende i fjor høst.Icesave var eid av Landsbanki, en av flere islandske banker som gikk konkurs på grunn av den globale finanskrisen.Island skal nedbetale gjelden, på til sammen 34 milliarder kroner, over en periode på 15 år.Avtalen er imidlertid svært upopulær blant islendinger flest, som ikke kan forstå hvorfor vanlige skattebetalere, som allerede har det svært tøft økonomisk, skal belastes for feil foretatt av «skruppelløse bankfolk».