Hurtigruten besluttet i 2006 å bytte ut marin gassolje som drivstoff til bunkersolje for å spare penger. Kritikken lot ikke vente på seg etter at saken ble belyst i Stavanger Aftenblad lørdag. Nå slår imidlertid selskapet tilbake, og mener det er galt fremstille dem som det dårlige eksempelet når de er de reneste langs kysten, skriver E24.- Fakta er at Hurtigruten er blant de få som bruker bunkerblandingen som heter IF40. IF40 er den letteste tungoljen og veldig nært maritim gassolje. Konkurrenter i cruiseindustrien går utelukkende på IF180 og IF360. Det samme gjør Color Line samt store deler av lasteskipsnæringen. Dette er betydelige annerledes enn IF40 i tykkelse og utslipp, skriver kommunikasjonsdirektør Ragnar Norum i Hurtigruten i en pressemelding. (©NTB)