Dette er det beste kvartalsresultatet siden målingene startet i 1999. Samtidig oppnår Posten det beste halvårsresultatet noen sinne når gjennomsnittlig 88,5 prosent av alle A-brev var fremme over natten i andre halvår.- Dette er historisk gode leveringstall fra Posten som viser at vi leverer på linje med de aller beste. Vi tar viktige skritt mot å nå vårt mål - å bli et post- og logistikkonsern i verdensklasse, sier konsernsjef Dag Mejdell.Postens konsesjon inneholder krav til fremsendingstider for A- og B-post, samt innenlands lettgods. Kravet er at 85 prosent av A-post, i gjennomsnitt og på landsbasis, skal være fremme over natten. Det gjelder andre krav for de øvrige kategorier.