Solo med nytt design

I anledningen Solos 75års jubileum lanseres brusen nå med nytt design.

Næringsliv

Solo har siden lanseringen i 1934 vært under konstant utvikling og innehar en helt unik reklame og markedshistorie i norsk sammenheng. 75års jubilantens nye design har forsøkt å ivareta den historiske arven, samtidig som det bringer Solo et steg videre i en stadig mer fargerik brusverden.- Solos nye design er nært knyttet opp mot Solos kjerneverdier og vår kjære solfrukt; Appelsinen. Både reklamen og designet tar utgangspunkt i samme strategi og konsept som er tydelig forankret rundt det solfylte og solens positiv innvirkning på oss, noe som gjenspeiles av drikken Solo i seg selv, sier Martin Gran fra designbyrået Scandinavian Design Group.Samtidig med redesignet lanseres det også fire nye reklamefilmer, samt annet markedsmateriell. - Solos nye designprofil og kommunikasjon legger grunnlaget for hvilken retning vi ser Solo ta i tiden fremover. Det er lagt ned betydelig arbeid i skape et varig uttrykk som lar seg utvikle over tid, som samtidig ivaretar og styrker de allerede eksisterende positive assosiasjonene som er knyttet til Solo, sier Petter Wiencke, produktansvarlig for Solo.

Nyheter
Næringsliv