To direktører går etter skandalerapport

Jernbaneverket brøt loven om offentlige anskaffelser da de brukte 340 millioner kroner på et ubrukelig signalsystem. To direktører trekker seg.

Foto: Scanpix
Næringsliv

Jernbaneverket (JBV) har hittil brukt 340 millioner på utvikling av signalanlegget Merkur, som ikke ble godkjent av Jernbanetilsynet. Hele prosessen har vært preget av brudd på loven om offentlige anskaffelser, underrapportering og rutinesvikt, konkluderer en granskningsrapport fra revisjonsfirmaet PricewaterhouseCoopers som ble offentliggjort onsdag.- Dette er en alvorlig sak for Jernbaneverket. Rapporten viser at vi ikke har hatt god nok styring på dette prosjektet, skriver jernbanedirektør Elisabeth Enger i en pressemelding.To direktører har allerede trukket seg i kjølvannet av revisjonsrapporten.En rekke rutinebrudd, ignorering av advarsler og tilfeller av mangelfull kompetanse i ledelsen er avdekket.Blant annet er personell fra JBV utleid til leverandøren ABB i forbindelse med utarbeidelsen av anbudet. Jernbaneverket har også feilet i å videresende viktig dokumentasjon til ABB, samt presset dem til å levere raskere enn forsvarlig for å holde de opprinnelige tidsfristene, skriver Aftenbladet.no.

Nyheter
Næringsliv