Vi shopper mye mindre enn ventet

Detaljhandelen falt mye mer enn ventet fra mai til juni. Nedgangen var størst for disse varene.

Næringsliv

Sesongjustert volumindeks for detaljhandel, gikk ned med 2,5 prosent fra mai til juni i år, viser ferske tall fra SSB. Det var ifølge TDN Finans ventet et fall på 0,5 prosent.De fleste varegruppene hadde en fallende trend, men butikker med salg av nærings- og nytelsesmidler bidro mest til nedgangen. IKT-utstyr, bøker, fritidsutstyr og detaljhandel med drivstoff til motorvogner bidro også sterkt.Butikkhandel med nærings- og nytelsesmidler i spesialforretninger, samt salg av klær, bidro minst.Ikke-sesongjusterte tall målt i volum viser at detaljhandelsbutikkene - eksklusive bensinstasjoner - omsatte for 2,3 prosent mer i juni i år enn i juni i fjor. Butikker med salg av sportsutstyr og klær bidro mest til økningen, mens bensinstasjonene måtte se at omsetningsvolumet falt 9,6 prosent i samme periode.Mer hos SSB.Varekonsumet Samtidig viser sesongjusterte tall en nedgang på 2,1 prosent i husholdningenes varekonsum fra mai til juni. Kjøp av biler var eneste varegruppe som trakk markant opp.Nedgangen var størst innen "andre varer", det vil si med 3,3 prosent. Kjøp av bøker og fritidsartikler avtok særlig og trakk varekonsumet isolert sett ned med 1,2 prosentpoeng. Dette må ses i sammenheng med en tilsvarende sterk vekst i mai.Mer hos SSB.

Nyheter
Næringsliv