1/4 av A/S Norge eiet av utlandet

Foretak kontrollert fra utlandet, spesielt fra USA, Sverige og Frankrike, sto for en stor andel av verdiskapingen i Norge i 2007.

Foto: Scanpix

USA var det viktigste eierlandet målt i verdiskapingen, med en andel på 35 prosent av de utenlandskontrollerte foretakene. Deretter kommer Sverige og Frankrike med 14 prosent hver. Målt i antall foretak og antall sysselsatte var Sverige det største eierlandet. 32 prosent av de utenlandskontrollerte foretakene var kontrollert fra Sverige. Samtidig sto de svenskkontrollerte foretakene for 27 prosent av sysselsettingen, heter det i en rapport fra SSB.Selskaper kontrollert fra utlandet stod for verdiskapning verdt 362 milliarder kroner i 2007, 27 prosent av den totale verdiskapningen i Norge.Les mer på SSB