12 konkurser mandag

Det ble åpnet 12 konkurser mandag. Her er oversikten.

Foto: Are T. Samsonsen, Akam.no
Næringsliv

Ifølge Brønnøysundregistrene ble det åpnet konkurs i følgende selskaper mandag:Oslo:

  • MESSECONSULT ASMESSECONSULT AS
  • NAVIGATOR STRATEGI & UTVIKLING ASNAVIGATOR STRATEGI & UTVIKLING AS
Buskerud:
  • MAREVA ASMAREVA AS
Vestfold:
  • PIXEL DESIGN ASPIXEL DESIGN AS
Vest-Agder:
  • ABC 123 ASABC 123 AS
  • TORSGATE 24 ASTORSGATE 24 AS
Rogaland:
  • NOTAR NYBYGG ROGALAND ASNOTAR NYBYGG ROGALAND AS
Sør-Trøndelag:
  • PROSPERITY LIVING NORWAY ASPROSPERITY LIVING NORWAY AS
Nordland:
    KBB INVEST ASKBB INVEST AS
I tillegg ble det åpnet tre personlige konkurser. Her finner du fullstendig oversikt

Nyheter
Næringsliv