Antall konkurser eksploderer

Antall konkurser økte med 61 prosent, sammenlignet med tilsvarende periode i fjor.

Foto: iStockphoto
Næringsliv

Også månedstallene for august 2009 viser økning i forhold til i fjor.- Konkurstallene fortsetter å stige. Som vi tidligere har påpekt, er nok dette en følge av finanskrisen. Så langt er det ingenting som tyder på at konkurstallene skal begynne å synke, sier underdirektør Karl Erik Rørmark ved Konkursregisteret.I løpet av årets første åtte måneder ble 3.417 enheter slått konkurs, mens det i fjor var 2.117 konkurser i samme periode. De tilsvarende tallene for tvangsavviklinger er 1.050 og 847.Økningen er 61,4 prosent for konkurser og 24,0 prosent for tvangsavviklinger, viser tallene fra Konkursregisteret. Sett under ett har konkurser og tvangsavviklinger økt med over 50 prosent.

Nyheter
Næringsliv