Aviser i krise

Sviktende annonseinntekter skaper store problemer for svenske aviser.

Foto: iStockphoto
Næringsliv

I fjor opplevde svenske dagsaviser en halvering av overskuddet. I år er det ventet at det samme vil skje på nytt.- Man må regne med nok en halvering for dagpressen samlet sett, sier Karl Erik Gustafsson, professor ved Internationella Handelshögskolan i Jönköping.Sammen med pressestøttenemnda i Sverige har Gustafsson beregnet at avisenes fortjenestemargin i fjor sank til 5,5 prosent fra 9,4 prosent året før.Annonseinntektene sank med 4 prosent fra 2007 til 2008, viser beregningene.I år har utviklingen gått i samme retning. Gustavsson tror likevel ikke resultatet vil bli avisdød.

Nyheter
Næringsliv