- Bedring, men fortsatt konjunktur-nedgang

- Det kraftige fallet i økonomisk aktivitet i Norge og utlandet gjennom vinterhalvåret er over, fastslår SSB.

Foto: Scanpix
Næringsliv

- Veksten blir imidlertid neppe sterk nok til å hindre økt arbeidsledighet i lang tid framover. Men ledigheten i Norge har økt klart mindre enn i andre OECD-land, noe vi regner med også vil være tilfelle i tiden som kommer, skriver SSB i Økonomiske analyser nummer 4, som ble sluppet klokken 10:00.- Den inneværende norske konjunkturnedgangen startet allerede tidlig i 2008, men ble kraftig forsterket da finanskrisen traff økonomien med full tyngde i slutten av 3. kvartal i fjor. Ifølge de siste sesongjusterte tallene fra kvartalsvis nasjonalregnskap falt BNP Fastlands-Norge med hele 2,7 prosent fra 3. kvartal i fjor til 1. kvartal i år. I 2. kvartal økte BNP Fastlands-Norge med 0,3 prosent, og vi antar at veksten vil ta seg gradvis opp i de nærmeste årene. Først i 2011 vil imidlertid den økonomiske utviklingen kunne karakteriseres som en konjunkturoppgang. Arbeidsledigheten vil trolig nå toppen samme år med en AKU-arbeidsledighet på knappe 110 000 personer, heter det.Les mer hos SSB

Nyheter
Næringsliv