Dømt drosjeeier tapte løyve-sak

En drosjeeier som saksøkte Oslo kommune etter at han mistet drosjeløyvet i kjølvannet av drosjesvindelsaken i Oslo, tapte saken fullstendig i Oslo tingrett.

Foto: Scanpix

Den pakistansknorske drosjeeieren fikk drosjeløyve høsten 2000, men ble fratatt løyvet i 2008 etter at han i 2007 ble dømt til to måneders fengsel for overtredelse av regnskapsloven og ligningsloven.Mannen er så langt den første og eneste drosjeeieren som har mistet løyvet etter skattejuks-avsløringene i drosjenæringen i hovedstaden.Tilbakekallingen av løyvet ble begrunnet med at drosjeeieren ikke lenger fyller kravet til vandel etter yrkestransportforskriften fordi han er ilagt straff for en alvorlig lovovertredelse.Mannen gikk til søksmål, men retten var enig med kommunen i at det ikke var uforholdsmessig å ta fra ham drosjeløyvet. Kjøreseddelen får han imidlertid beholde og han kan dermed fortsatt kjøre drosje.Drosjeeieren må også betale kommunens sakskostnader på 40.000 kroner. (©NTB)