Enighet om tiltak mot ulovlig fiske

91 land ble tirsdag enige om innholdet i den første globale avtalen om bekjempelse av ulovlig fiske.

Foto: Tom Haga / Eksportutvalget for fisk
Næringsliv

- Avtalen representerer virkelig, håndfast framgang i den pågående innsatsen for å fjerne ulovlig, uregulert og urapportert fiske, sier visegeneraldirektør Ichiro Nomura i FNs mat- og landbruksorganisasjon (FAO).Avtaleteksten skal formelt godkjennes under et møte i desember. Et av kravene i avtalen er at utenlandske fiskefartøyer må søke om tillatelse på forhånd før de legger til havn. Hvis et fartøy blir avvist, er flaggstaten pålagt å undersøke saken nærmere.Landene som planlegger å undertegne avtalen, blant dem USA, Kina og Japan, må dessuten sørge for regelmessige inspeksjoner av fiskefartøyer i egne havner.Miljøorganisasjoner anslår at en femdel av all fisk som tas opp av havet, fiskes av ulovlige, uregulerte eller urapporterte fartøyer. Flere fiskerier trues av kollaps som følge av praksisen.

Nyheter
Næringsliv