Flere fattige barn i Norge

27.000 flere fattige barn i Norge.

Barn i 17. maitog Foto: Scanpix
Næringsliv

I perioden fra 2000 til 2006 økte antall fattige barn her i landet fra 58.000 til 85.000, viser en ny rapport fra forskningsstiftelsen Fafo.Rapporten «Barnefattigdom i Norge. Omfang, utvikling og geografisk variasjon» er utarbeidet på oppdrag av Redd Barna og Framfylkingen. Konklusjonen er at barnefattigdom er et økende problem i Norge.- Barnefattigdom rammer spesielt foreldre med lav utdanning, foreldre uten fast jobb og foreldre med ikke-vestlig innvandringsbakgrunn. Barn i store husholdninger, med enslig forsørger, i husholdninger som mottar sosialhjelp eller er velferdsstatsavhengige er også utsatt, sier generalsekretær Gro Brækken i Redd Barna.I 2000 vokste 5,8 prosent av barna opp i fattige familier. Barnefattigdommen var økt til 7,9 prosent i 2006.Fattigandelen blant barn av enslige forsørgere har doblet seg i samme periode. En større andel av sosialhjelpsmottakere lever nå under fattigdomsgrensen.Ifølge rapporten kan det se ut som om trygder i mindre grad enn før er i stand til å løfte barnehusholdninger over fattigdomsgrensen.- Å være et fattig barn i Norge handler ikke om å sammenligne seg med de rikeste, men å mangle det vanlige barn har. I enkelte studier har fattige barn fortalt at en oppvekst uten penger fører til eksklusjon, dårlig selvtillit og mistrivsel, sier Brækken. (©NTB)

Nyheter
Næringsliv