Fred. Olsen jr. kjøper aksjer

Fred. Olsen jr har begynt å kjøpe aksjer i selskapet til faren.

1

Fred. Olsen jr. har i dag kjøpt 22.400 aksjer i Bonheur ASA til kostpris 159,50 kroner per aksje. Posten kostet dermed 3,6 millioner kroner.Etter transaksjonen er Fred. Olsen jr.s totale aksjebeholdning gjennom direkte eierskap i Bonheur ASA 22.400 aksjer og indirekte gjennom AS Fredrik Olsen 68.580 aksjer.