Grønt sertifikatmarked på plass i 2012

Norge og Sverige vil få et felles marked for grønne sertifikater fra 1. januar 2012.

Foto: Scanpix
Næringsliv

De grønne sertifikatene skal være et markedsbasert virkemiddel for å fremme utbygging av alternativ energi. Olje- og energiminister Terje Riis-Johansen (Sp) var tidligere mandag i Sverige for å sluttføre forhandlingene om grønne sertifikater med den svenske næringsministeren Maud Olofsson.- Avtalen er en viktig pillar for å komme videre med satsingen på fornybar energi i Norge. Mange prosjekter som ikke har vært lønnsomme vil med et sertifikatmarked på plass bli lønnsom, sier Senterparti-leder Liv Signe Navarsete til NTB.

Nyheter
Næringsliv