Kraftig oppgang i energikostnadene

Samlet energiforbruk innenfor industri og bergverk var noe lavere i 2008 enn året før, men energikostnadene steg likevel med mer enn 17 prosent.

Foto: Scanpix
Næringsliv

Det totale energiforbruket innenfor industri og bergverk var 80.082 GWh i 2008, som er litt mindre enn året før, viser foreløpige tall fra Statistisk sentralbyrå (SSB).Rekordhøye oljepriser i første halvdel av 2008 og høye strømpriser gjennom hele året førte imidlertid til et kraftig hopp i industriens energikostnader fra 2007 til 2008.I tillegg bidro borfallet av myndighetsbestemte kraftkontrakter innenfor kraftkrevende industri ytterligere til prisoppgangen på strøm. I løpet av de ti siste årene har energikostnadene i industrien i løpende priser doblet seg, mens energibruken er den samme.Det var store forskjeller i aktiviteten i norsk industri i 2008. Frem til høsten 2008 ble det produsert mer varer og tjenester enn noensinne, men finanskrisen medførte en bråstopp i salget til mange energiintensive industribedrifter. Dette påvirket også energibruken, og det svake siste kvartalet er nok grunnen til at det ble en liten nedgang i energibruken i industri og bergverk i 2008, ifølge SSB. (©NTB)

Nyheter
Næringsliv