Krever 5 millioner av Notar-gründer

Konkursboet i Ekko Eiendom har stevnet to av selskapene til Notar-gründer Morten K. Andersen for retten med krav på fem millioner kroner.

Foto: Scanpix

Konkursboet i Ekko Eiendom har stevnet to av selskapene til Notar-gründer Morten K. Andersen for retten med krav på fem millioner kroner.Bostyrer Thomas Steen Brandi sier til Adresseavisen at det kan bli flere stevninger. Sakene er kompliserte, forteller han.- Vi er kommet fram til kravene etter å ha gransket regnskaper og analysert mellomværender mellom selskaper i et komplisert bo. Kravene er avvist av motparten, og vi så ikke annen utvei enn å ta ut stevning.Steen Brandi har ansvaret for i alt ti konkursbo i kjølvannet av kollapsen i eiendomsmeglerkjeden Notar i desember i fjor. Kravene som er meldt inn, beløper seg til 164 millioner kroner.Trondheim tingrett har satt av to dager til hver av sakene.Andersen ønsker ikke å gi noen kommentarer, skriver Adresseavisen.