Kvinner får andre symptomer på hjertesykdom

Kvinner med hjerte- og karsykdom har ofte andre symptomer enn menn.

Foto: Scanpix Scanpix / Scanpix

Verk i rygg, nakke, kjeve og armer, samt tretthet og slitenhet, er vanlige symptomer.Nå tar en artikkel i siste nummer av Tidsskrift for Den norske legeforening til orde for bedre teknikker for å påvise hjerte- karsykdom hos kvinner.Kvinner med risikofaktorer og suspekte symptomer må undersøkes nærmere, mener forfatterne av artikkelen.Kvinnene kan ha mer uspesifikke symptomer, noe som gjør diagnostikken vanskelig. Sentrale, anstrengelsesrelaterte brystsmerter med utstråling til skuldre og arm, som er det klassiske symptomet på hjertesykdom, er sjeldnere hos kvinner enn hos menn.Andre symptomer I en studie av 2.073 pasienter med akutt hjerteinfarkt fant man at bare 54 prosent av kvinnene hadde brystsmerter som sitt hovedsymptom, mens 69 prosent av mennene hadde dette.I en fersk samleanalyse av publiserte artikler i perioden 1970-2005 konstaterte forskerne fravær av brystsmerter hos 37 prosent av kvinner med akutt hjerteinfarkt, versus 27 prosent hos menn.