Næringslivslederne tror på bedre tider

Et økende antall næringslivsledere tror på bedre lønnsomhet og flere ansatte i sine bedrifter det neste året.

Foto: Scanpix
Næringsliv

35 prosent av næringslivslederne tror at lønnsomheten i egen bedrift blir bedret neste år, mens 23,5 prosent tror på en svekkelse, viser Perducos forventningsundersøkelse for tredje kvartal 2009.Andelen av næringslivsledere som ser mørkt på framtiden er redusert sterkt. I første kvartal i år så nær halvparten av næringslivslederne, 46,2 prosent, mørkt på framtiden og ventet en svekket lønnsomhet.Undersøkelsen viser at optimismen er noe større i bedrifter med minst 50 ansatte enn i bedriftene med færre enn 50 ansatte. Derimot er lederne i bedrifter med færre enn 50 ansatte mer optimistiske angående nyansettelser neste år. 29,9 prosent av næringslivslederne tror på økning i antall ansatte i sine bedrifter.Perduco utfører på oppdrag fra Norges Bank kvartalsvise forventningsundersøkelser i Norge om inflasjons-, lønns-, valutakurs og renteutviklingen blant økonomer i finansnæringen og akademia, representanter fra partene i arbeidslivet, næringslivsledere og husholdninger. (©NTB)

Nyheter
Næringsliv