NetCom krever over 900 millioner

- Et erstatningskrav på 907 millioner kroner må være basert på tall-lek, sier selskapet som er saksøkt av NetCom

Dommer i rettssal - Foto: iStockphoto
Næringsliv

Log-selskapene ble stengt ute fra NetComs salgssystem. Det skal ha skjedd uten forvarsel. Nå krever Log-selskapene 45 millioner kroner i erstatning for tapt omsetning og manglende betaling. NetCom krever 907 millioner kroner for påstått mislighold av kontraktsforhold. Tvisten havner nå i retten.NetCom inngikk i 2006 en eksklusiv distribusjonsavtale med ett av de syv Log-selskapene (KS Log AS). De andre seks Log-selskapene hadde en standard salgsavtale med NetCom, men ingen avtale om eksklusivitet.Da Ventelo kom inn på eiersiden i Log-selskapene i november i fjor, reagerte NetCom med å stenge alle Log-selskapene ute av sitt salgssystem. Selskapene fikk ikke noe varsel eller informasjon før tilgangen ble stengt. Log-selskapene har stevnet NetCom for Oslo Tingrett med et krav på til sammen 45 millioner kroner for manglende betaling og tapt omsetning.NetCom har på sin side stevnet Log-selskapene med et krav på 907 millioner kroner. NetCom hevder at alle Log-selskapene var bundet av en avtale om eksklusivitet og at Log-selskapene hadde til hensikt å bryte avtalen med mobiloperatøren.- Det foreligger ikke dokumentasjon for NetComs påstander. Ingen avtale om eksklusivitet er brutt fra vår side, men hele avtaleforholdet ble likevel opphevet med umiddelbar virkning fra NetCom sin side, sier daglig leder i Log-selskapene, Fredrik Vetteren, i en melding.- Et erstatningskrav på 907 millioner kroner må være basert på tall-lek. NetCom har ingen krav på erstatning fra de stevnede selskapene, sier Vetteren.

Nyheter
Næringsliv