Økende antall skipsulykker

Tallet på skipsulykker i norske farvann øker. Bare i første halvår i år er det registrert 98 ulykker med norske skip.

Det Panama-registrerte bulkskipet Full City gikk på grunn ved Såstein utenfor Langesund i Telemark - Foto: Terje Bendiksby / SCANPIX

Dette er bare ett av flere viktige temaer som tas opp på den store sjøsikkerhetskonferansen i Haugesund kommende uke, opplyser fungerende sjøfartsdirektør Sigurd Gude til NTB.Det er ulykkestypen kollisjon med kai som har økt mest første halvår 2009, sammenlignet med tidligere år. Antall grunnstøtinger er omtrent som fjoråret, ifølge Sjøfartsdirektoratet.ÅrligKonferansen har vært arrangert årlig de siste ti år, og avvikles denne gang i tiden 23.-24. september.Sjøfartsdirektøren finner det bekymringsfullt at tallet på ulykker fortsatt øker. Særlig urovekkende er det at tallet på kollisjoner med kai øker, og da spesielt innen fartøygruppen passasjerskip.Direktoratet arbeider med endringer i regelverket og vil fortsette informasjonsarbeidet rettet mot næringen. Fra i høst vil kontrollen med utsatte fartøygrupper bli intensivert.