Opera-inntektene svikter

Folk strømmer til Operaen i Oslo, men inntektene svikter likevel med 14 millioner kroner i forhold til budsjettet.

Foto: Scanpix

Til sammen er det avvik fra årets budsjett på 14 millioner kroner, og det er en betydelig utfordring, heter det i et notat fra Den Norske Opera & Ballett til Kultur- og kirkedepartementet.Operadirektør Tom Remlov sier han likevel har et håp om å oppnå balanse i regnskapet.- Det innebærer at vi må justere våre aktiviteter og våre planer deretter, og stramme inn der vi kan, sier han til Aftenposten.Budsjettavviket skyldes at drifts- og vedlikeholdsutgiftene øker med 7 millioner kroner, blant annet på grunn av enorm publikumstilstrømning. Dessuten svikter kommersielle inntekter med 7 millioner kroner, delvis på grunn av finanskrise, færre arrangementer og banketter. Dessuten har det blitt mindre inntekter enn forventet restaurantdrift.Remlov garanterer at innsparinger som skal gjøres, ikke vil ramme forestillinger. (©NTB)