Sparebanker får kapitalinnskudd

Holla og Lunde Sparebank søker om statlige midler.

Foto: Norges Bank

Holla og Lunde Sparebank søker Statens finansfond om kapitalinnskudd på 41 millioner kroner gjennom fondsobligasjon, heter det i en melding fra bankene.Kapitalinnskuddet vil eventuelt øke bankens kjerne- og kapitaldekning med 2 prosentpoeng. Dette er en økning fra kapitaldekning ved årsskifte på henholdsvis 13,6 og 16,3 prosent.