Støre tar opp dødsstraff med Kongo og EU

Utenriksminister Jonas Gahr Støre (Ap) tar opp spørsmålet om dødsstraff både med sin kongolesiske kollega og det svenske EU-formannskapet etter dommen mot de to nordmennene.

Utenriksminister Jonas Gahr Støre - Foto: Scanpix
Næringsliv

- Norge reagerer svært sterkt på dommen. Vi er mot dødsstraff, prinsipielt, praktisk, alle steder, til en hver tid, også i dette tilfellet, sier Støre, som understreker at dette synet for lengst er formidlet til høyeste nivå i Kongo og vil bli formidlet på nytt.- Vi er gitt det jeg vil kalle forsikringer om at det ikke vil bli gjennomført dødsstraff mot norske borgere i Kongo, sa utenriksministeren på en pressekonferanse umiddelbart etter domsavsigelsen tirsdag ettermiddag.Støre sa at han tirsdag ettermiddag vil ha samtaler både med Kongos utenriksminister Alexis Thambwe Mwamba og det svenske EU-formannskapet ved utenriksminister Carl Bildt.Under pressekonferansen gjentok Støre flere ganger at Norge holder kongolesiske myndigheter ansvarlig for sikkerheten til de to, og at Norge deler et prinsipielt syn på dødsstraff med resten av Europa.- Ikke rettskraftig Støre minner om at dommen mot nordmennene ikke er rettskraftig, fordi det foreligger ankemuligheter. De to har en frist på fem dager til å avgjøre om de anker, og saken kan komme til bli ført i inntil to ytterligere rettsinstanser før endelig dom foreligger.- Vi er med andre ord midt i en rettsprosess, og de tiltalte skal ansees uskyldig inntil det foreligger endelig dom, sier Støre.Han avviser kritikken som er kommet fra de to tiltale om at norske myndigheter har gjort lite eller ingenting for å bistå dem:- Vi har bistått, blant annet med personell fra ambassaden i Angola. I siste fase av rettssaken har vi hatt to representanter til stede som har bistått praktisk og på annen måte. De to har også fått fri rettshjelp. Vi vil fortsette å yte den type assistanse, men det krever en nennsom opptreden fra norsk side, sier Støre.Han legger til at norske myndigheter må vise formell respekt for rettssystemet i Kongo, og ikke opptre på en måte som lett kan forsterke kongoleseres historisk betingede mistenksomhet mot andre stater, ikke minst europeiske stater.

Nyheter
Næringsliv